Budownictwo!

Tematyczny serwis internetowy!

Archive for October 4th, 2019

4 Oct 2019

Niekiedy zdarza się tak, że zakupiony samochód rejestruje się na nazwiska dwóch jego posiadaczy. W owym czasie mamy do czynienia z współwłaścicielem stworzonego przez nas pojazdu. Nie oznacza to jednakże, że każdy z odrębna zobligowany jest do uregulowania podatku od działania cywilnoprawnych. Formularz PCC-3 wraz z załącznikiem PCC-3/A składa wyłącznie jeden ze współwłaścicieli auta, we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeżeli posiadacze auta podlegają opodatkowaniu w dwóch rozmaitych urzędach, pozostawia się im szansę wyboru, co do złożenia deklaracji – tu pomoże rejestracja samochodów dzierżoniów. Podatek od nabycia wozu dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej oraz nadal terminem obowiązującym  [ Read More ]

Continue